Rodzaje kredytów


Najprościej mówiąc kredytem możemy nazwać umowę zawartą w formie pisemnej, pomiędzy bankiem a osobą fizyczną bądź prawną zwaną kredytobiorcą. W wyniku tej umowy bank zobowiązuje się do udostępnienia określonej kwoty pieniędzy na określony cel i czas. Pieniądze te musza być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz zwrócone w określonym czasie, powiększone o prowizje i odsetki ustalone wspólnie z bankiem, w zawartej umowie.

Rozwiązanie takie jest zazwyczaj korzystne dla obu stron, kredytobiorca może uzyskać w miarę szybko pieniądze, których uzbieranie zajęłoby mu być może nawet i kilkanaście lat, natomiast bank zarabia dodatkowe pieniądze w postaci odsetek oraz prowizji.

Kredyty można podzielić na kilka kategorii: miedzy innymi ze względu na czas spłaty (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe), na podmiot kredytobiorcy (dla osób fizycznych bądź gospodarczy) itp. Nie będę jednak się rozpisywał na temat kryteriów podziału, postaram się wymienić najważniejsze i najpopularniejsze kredyty ze względu na ich przeznaczenie przez kredytobiorcę. Pośród nich znajdziemy: kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne, samochodowe, gotówkowe, konsumpcyjne, hipoteczne. I tak decydując się na zakup samochodu będziemy szukać kredytu samochodowego, na zakup mieszkania będzie to kredyt mieszkaniowy itd. Wyjątkiem jest tutaj kredyt konsolidacyjny, który zamienia nasze wcześniejsze zobowiązania, raty, w jeden kredyt, którego rata jest mniejsza aniżeli suma wszystkich z osobna. A więc zamiast płacić kilka rat miesięcznie płacimy jedna niższą.

Skąd w ogóle podział ze względu na przeznaczenie i czemu banki tak zróżnicowały kredyty pod tym względem? Otóż odpowiedź jest prosta. Bank udzielając nam kredytu musi mieć pewność że kredyt zostanie spłacony jak również musi posiadać zabezpieczenie spłaty na wypadek różnych zdarzeń losowych i nielosowych. Stąd bank musi wiedzieć na co przeznaczony będzie udzielony kredyt i jak się zabezpieczyć na wypadek jego nie spłacenia. Takim zabezpieczeniem może być np. przy kredycie mieszkaniowym samo mieszkanie, czy przy kredycie samochodowym współwłasność pojazdu przez bank obowiązującą do czasu całkowitej spłaty kredytu przez kredytobiorcę. Oczywiście form zabezpieczenia jest wiele w zależności od rodzaju kredytu czy indywidualnych ofert banków.

Czy kredyty to jedyna możliwość pozyskanie szybko pieniędzy? Nie. Istnieją jeszcze wszelakiego rodzaju pożyczki. Główną różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką są akty regulujące te umowy. W przypadku kredytów jest do prawo bankowe, a w przypadku pożyczek kodeks cywilny. Poza tym, pożyczki może udzielić każda osoba fizyczna bądź prawna. I tutaj zazwyczaj nie musimy podkreślić na jaki cel uzyskane pieniądze będziemy przeznaczać.

Na koniec warto posłużyć się zdaniem: "wszystko jest dla ludzi" a tym bardziej kredyty, co przekłada się na liczbę udzielonych i udzielanych kredytów w Polsce. Powinniśmy jednak przed wyborem odpowiedniego kredytu dokładnie przeanalizować nasze możliwości spłaty nie tylko w najbliższej przyszłości ale na cały okres przyznanego kredytowania jak również wybrać jak najbardziej korzystną dla nas ofertę, czyli taką na której bank zarobi na nas możliwie jak najmniej.tanikredyt.net.